ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മഹത്തായ ഒരു നിസ്കാരം

ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മഹത്തായ ഒരു നിസ്കാരം

ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്,നാം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറും എന്ന് നമ്മളിൽ ഒരാളും വിജരിക്കില്ല,നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറി കിട്ടുവാൻ മഹാന്മാർ ഒരുപാട് വഴികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്,അതിൽ പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വഴിയാണ് ഈ നിസ്കാരം, നല്ല ഒരു ജോലി,നല്ല ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏതു ആഗ്രഹവും സഫലം ആകുവാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സാധ്യമല്ല, മഹത്തായ …

നിസ്കാരം മലയാളത്തിൽ,ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കാണിച്ചാൽ

നിസ്കാരം മലയാളത്തിൽ,ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കാണിച്ചാൽ

ഒരു 10 മിനുട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാൻ ക്ഷമ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കികൊണ്ടാണോ?ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ?നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത് വായിച്ചു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നിസ്ക്കരിക്കൂ . 1) വജ്ജഹ്തു – സത്യ മതക്കാരനും അനുസരണ യുള്ളവനുമായി നിന്നുകൊണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്‌ടിച്ച അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ബഹുദൈവ ആരാധകരിൽ പെട്ടവനല്ല, …

മുഖഭംഗി വർധിക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ

മുഖഭംഗി വർധിക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ

മുഖ സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല,മുഖ സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഖൽബിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്,ഖൽബ് പ്രകാശിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖവും മനസ്സും പ്രകാശപൂരിതമാകും, അല്ലാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആണ് നോക്കുന്നത്,ബാഹ്യ സൗന്ദര്യം അല്ലാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല,ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഖൽബിൽ വരുന്നതോടു കൂടി അത് മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും,അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യം,ഫജർ സമയത്ത് കുളിക്കുന്നവർക്കു ദേഹസുഖം വർധിക്കുമെന്നും,മുഖ ലാവണ്യം വർധിക്കുമെന്നും,ഇമാം ശർജിയ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, യാ നൂർ യാ അല്ലാഹു എന്ന …

പ്രയാസമുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ദുആ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

പ്രയാസമുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ദുആ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളും നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാരുണ്ട്,പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളാൽ അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ,ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പുറത്തു ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കാറുണ്ട്,ഏതൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ, ജീവിതത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നാം പകച്ചു പോകാറുണ്ട്,എന്ത്‌ ചെയ്യണം എന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നാം നിന്ന് പോകാറുണ്ട്,അത്തരം സമയങ്ങളിൽ അതി മഹത്തായ ഈ ദുആ നമ്മെ സഹായിക്കും,അപ്രതീക്ഷിതമായി …

ഏറ്റവും മഹത്തായ മുത്തു നബി  (സ)തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിഖ്‌ർ

ഏറ്റവും മഹത്തായ മുത്തു നബി (സ)തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിഖ്‌ർ

ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം വർധിക്കണമോ,സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി വേണമോ?എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ വേണമോ?എന്നാൽ ഈ ചെറിയ ദിഖ്‌ർ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കൊള്ളൂ,ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ല, ചില ദിഖ്‌റുകൾക്കു അല്ലാഹു നൽകുന്നത് മഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ്,അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മഹത്തായ വഴിയാണ് ദിഖ്‌റുകൾ,അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണ നില നിർത്തുന്ന ഒരു നാവു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പോലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടില്ല, ലാ ഹൗല എന്ന ദിഖ്‌ർ,ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരു ദൂതരുടെ അടുക്കൽ മഹാനായ അഹ്‌ഫു (റ)വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു …