ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലോ,പരീക്ഷണത്തിലോ അകപ്പെട്ട് പോയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല,ആരും സഹായിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഏതൊരു പ്രയാസത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ കാവൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ മഹത്തായ ദിഖ്‌ർ, ആര് നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ,ആര് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ,വിഷമിക്കേണ്ട മഹത്തായ എടുത്തു ദിഖ്‌ർ മതി അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ,അത്രയ്ക്ക് മഹത്തരമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ ഈ ദുആ, ശത്രുക്കൾ നമ്മെ അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നോ,അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നോ,ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുContinue Reading

ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്,ചെറിയ ഒരു സംഖ്യ എങ്കിലും കടമായി നൽകാൻ ഉള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും,കടം നമ്മെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തും,ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാൻ അത് കാരണമാകും,മഹത്തായ ഈ ദുആ എത്ര വലിയ കടവും പെട്ടന്ന് വീടുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും, കച്ചവടം നടത്തി കടക്കെണിയിൽ പെട്ടവർ ഉണ്ടാകും,ജോലിക്കായി കടം വാങ്ങിയവർ ഉണ്ടാകും,മകളുടെയും പെങ്ങളുടെയും കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കടത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർ ആകാം,വീട് വെക്കാൻ കടം വാങ്ങിയവർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ,എത്ര വലിയContinue Reading